โรงเรียน “1 ตำบล 1 รร.คุณภาพ” สู่โรงเรียนสุจริต

โรงเรียน “1 ตำบล 1 รร.คุณภาพ” สู่โรงเรียนสุจริต

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 ดร.มังกรแก้ว ดรุณศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เป็นประธานเปิดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ครูผู้รับผิดชอบข้อมูลโรงเรียนสุจริต มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 30 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2