บุคลากร สพป.นศ.2 ร่วมประชุมรับนโนบาย พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 31/2562

บุคลากร สพป.นศ.2 ร่วมประชุมรับนโนบาย พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 31/2562

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 ดร.มังกรแก้ว ดรุณศิลป์ รอง ผอ.สพป.นศ.2 เป็นประธานการประชุมรับนโยบาย พุธเช้าข่าวโรงเรียนและพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 31/2562 ณ ห้องประชุม สพป.นศ.2 โดยมีนายสุวิทย์ ใจห้าว รอง ผอ.สพป.นศ.2.ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมเพื่อรับนโยบายสู่การปฏิบัติต่อไป