บุคลากร สพป.นศ.2 ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร ในรัชกาลที่ 10

บุคลากร สพป.นศ.2 ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร ในรัชกาลที่ 10

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 นายบุญเลิศ  ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 พร้อมด้วยผู้บริหารการศึกษาและบุคลากร ในสังกัด ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ตรงกับวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ซึ่งเป็นการเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช