บุคลากร สพป.นศ.2 ร่วมประชุมรับนโนบาย พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 27/2562

บุคลากร สพป.นศ.2 ร่วมประชุมรับนโนบาย พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 27/2562

10 กรกฎาคม 2562 ดร.บุญเลิศ ธานีรัตน์ ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 เป็นประธานการประชุมรับนโยบาย พุธเช้าข่าวโรงเรียนและพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 27/2562 ณ ห้องประชุม สพป.นศ.2 โดยมีว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี รอง ผอ.สพป.นศ.2, นายสุวิทย์ ใจห้าว รอง ผอ.สพป.นศ.2.และ ดร.มังกรแก้ว ดรุณศิลป์ รอง ผอ.สพป.นศ.2, ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมเพื่อรับนโยบายสู่การปฏิบัติต่อไป