ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดวาดภาพระบายสี “แต้มสี เติมฝัน ปันทุนความรู้ ” ปี 2

มูลนิธิปันปัญญา จัดทำโครงการ “แต้มสี เติมฝัน ปันทุนความรู้” ปี 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนแสดงความสามารถ โดยใช้จิตนาการ ผสมผสานความรู้ และความคิดสร้างสรรค์ผ่านการวาดภาพระบายสี จึงขอเชิญนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เข้าร่วมโครงการเพื่อชิงเงินรางวัลทุนการศึกษาและของรางวัล มูลค่ารวมกว่า 30,000 บาท หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://contestwar.com/contest/14697 , http://facebook.com2panpanya.or/  และส่งผลงานไปที่ มูลนิธีปันปัญญา 333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น 21 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (ลงเล็บมุมซอง) “ส่งผลงานประกวดวาดภาพ”) ติดต่อสอบถาม 02 – 821 -7889