ขอเชิญร่วมกิจกรรม “Thai-filipino Pen Friend”

บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ดำเนินการจัดกิจกรรม “Thai-filipino Pen Friend” หนึ่งในกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 70 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – ฟิลิปปินส์ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องราวความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มทักษะการเขียนจดหมายและได้รู้จักเพื่อนใหม่ชาวฟิลิปปินส์ เปิดรับสมัครคัดเลือกเยาวชนอายุ 11 – 14 ปี จำนวน 70 คน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม ในวันเสาร์ที่ 3 และวันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 ณ ไปรษณีย์กลาง บางรัก และพิพิธภัณฑ์ตราไปรษณีย์ยากรสามเสนในกรุงเทพฯ ปิดรับสมัครภายในวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ Facebook : www.facebook.com/Thaistampmuseum ส่งทางไปรษณีย์ (นับวันประทับตราที่นำส่ง) ส่งไปที่ “ศูนย์ประสานงานกิจกรรม Thai – Filipino Pen Friend” 17/228 ชั้น 4 อาคารยูนิทริโอ ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม 10210