เรื่อง เผยแพร่ผลงานวิชาการ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้ทักษะ 3C ตามกระแสสมัยศตวรรษที่ 21 ในการบริหารจัดการชั้นเรียนของโรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านตลาดเก่า) จังหวัดยะลา

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้ทักษะ 3C ตามกระแสสมัยศตวรรษที่ 21 ในการบริหารจัดการชั้นเรียนของโรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านตลาดเก่า) จังหวัดยะลา

 

บทคัดย่อ นางศิวพร ยืนชนม์ เล่มที่ 2

 

เอกสารประกอบการเผยแพร่ นางศิวพร ยืนชนม์