ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLICT)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)