ขอเชิญชวนสถานศึกษาส่งผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ Best practice ระดับจังหวัด

ขอเชิญชวนสถานศึกษาส่งผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ Best practice ระดับจังหวัด ตามโครงการส่งเสริม สนับสนุนตามพระราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สู่การปฏิบัติ ประจำปี พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 โดยกรอกข้อมูลสถานศึกษา ผ่านระบบ Google form และสถานศึกษาสามารถเข้ารายงานข้อมูลผ่านระบบได้ที่ http://gg.gg/rachobai

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 2019-05_546d40083c35c82