บุคลากร สพป.นศ.2 ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อเทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์

5 พฤษภาคม 2562 ดร.บุญเลิศ ธานีรัตน์ ผอ.สพป.นศ.2 ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี รอง ผอ.สพป.นศ.2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด หัวหน้าส่วนราชการ และกลุ่มจิตอาสาปฏิบัติตามภารกิจ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และร่วมรับชมการถ่ายทอดสด พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อเทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์ ถือเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่พสกนิกรชาวไทย จักได้สนองพระราชดำริ และพระมหากรุณาธิคุณให้สมพระเกียรติ ตลอดถึงเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ปกป้อง และเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช