บุคลากร สพป.นครศรีธรรมราช ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

5 พ.ค. 62 ว่าทึ่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากร สพป.นศ.2 ร่วมทำบุญตักบาตร  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช