รับสมัครผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนการศึกษาเพื่ออนาคตจังหวัดนครศรีธรรมราช

สถาบันการสร้างชาติ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม ประชุมสัมมนาในหัวข้อ “การขับเคลื่อนการศึกษาเพื่ออนาคตจังหวัดนครศรีธรรมราช” ในวันเสาร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีวิทยากรระดับชาติ ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์และผู้ร่วมเป็นวิทยากรได้แก่ นายภักดี เหมทานนท์ ผอ.รร.เบญจมราชูทิศ ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง อาจารย์สถาบันราชภัฎนครศรีธรรมราช สำหรับผู้สนใจรับสมัครเขตละ จำนวน 20 คน ค่าลงทะุเบียนคนละ 500 บาท โดยโอนผ่านธนาคารกรุงไทย 820 111 2431 ภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ผู้เข้าร่วมสัมมนา สามารถเข้าที่ ID Line 0894967733 โทร.089 496 7733