ผลการตัดสินการประกวดคำขวัญและตราสัญลักษณ์งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ (ภาคใต้) ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 1 เมษายน 2562 ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี รอง ผอ.สพป.นศ.2 เป็นประธานการตัดสินการประกวดคำขวัญและตราสัญลักษณ์งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ (ภาคใต้) ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนางจารี กาลดิษฐ์ ทิพย์รัตน์ รอง ผอ.สพป.นศ.2 และคณะกรรมการฯ ร่วมตัดสิน
ณ ห้องประชุม สพป.นศ.2

โดยมีผลการตัดสินการประกวดคำขวัญ

 • ชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวจำเนียร หุพาทิพย์ ครู รร.วัดพระมหาธาตุ สพป.นศ.1
  :หัตถศิลป์ล้ำค่า ภูมิปัญญาเด็กใต้ นวัตกรรมก้าวไกล นำเด็กไทยสู่สากล
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 นายชาญณรงค์ ส่งแสงรัตน์ ครู รร.ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก สพม.12  
  :ศาสตร์ศิลป์ถิ่นด้ามขวาน สืบสานภูมิปัญญา เด็กใต้สร้างคุณค่า มุ่งพัฒนาสู่สากล
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 นายอดิศร แย่งคุณเชาว์ ครู รร.ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ สพม.12
  :ศิลป์ศาสตร์หัตถกรรม เลิศล้ำคู่เด็กใต้ เทคโนโลยีด้ามขวานไทย ก้าวหน้าไกลสู่สากล

และสำหรับการผลการตัดสินการประกวดตราสัญลักษณ์

 • ชนะเลิศ ได้แก่ นายภูริทรรศน์ ลีเผ่าพันธุ์ นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 นายเฉลิมพล ฮามวงศ์ ครู รร.บ้านไสส้าน สพป.นศ.2
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 นายวัธนชัยย ลีเผ่าพันธุ์ นักเรียน รร.สตรีทุ่งสง สพม.12 

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้