สถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ผอ.รร. และบุคลากรทางการศึกษา สพป.นศ.2 คว้ารางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (สพป.นศ.2) ขอแสดงความยินดีกับ สถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ผอ.รร. และบุคลากรทางการศึกษา สพป.นศ.2 คว้ารางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561 ดังต่อไปนี้

1. ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี รอง ผอ.สพป.นศ2
     ชนะเลิศเหรียญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ

2. นางจำเริญสุข ภู่ดอก นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
     เหรียญทอง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ

3. นางกาญจนา จิตสำรวย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
     เหรียญทองศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

4. ดร.บำเพ็ญ หนูกลับ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
     เหรียญทองศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านวิชาการ

5. นางสาวธนวรรณษ์ ลีเผ่าพันธุ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
     เหรียญทองบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน


6. นายรัตน์ธนชัช เลื่อนแก้ว ผอ.รร.บ้านนาตาแย้ม
     เหรียญทองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ


7. ดร.ขจรศักดิ์ เขียวน้อย ผอ.รร.บ้านวังเต่า
    เหรียญทอง ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

8. โรงเรียนบ้านวังเต่า
     เหรียญทองสถานศึกษายอดเยี่ยมการจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

9. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 เหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ