ผู้อำนวยการ รร. ครู และบุคลากร สพป.นศ.2 ร่วมประชุมจัดทำแผนการเฝ้าระวังปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

วันที่ 15 มีนาคม 2562 นายสมหมาย สุดถนอม ผอ.รร.สังวาลย์วิท 7 น.ส.ธนวรรณษ์ ลีเผ่าพันธุ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2  และนายธะราพงศ์ สองทอง ครู รร.สังวาลย์วิท 7 เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนการเฝ้าระวังปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ศูนย์เสมารักษ์ ศธจ.นครศรีธรรมราช ณ ห้องประชุมประดู่แดง รร.เบญจมราชูทิศ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

โดยการประชุมจัดทำแผนครั้งนี้ ประกอบด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.นศ.1-4 สพม.12 การศึกษาเอกชน สำนักงานเทศบาล จำนวน 40 คน มีการให้แต่ละหน่วยงาน กำหนดจุดเสี่ยงในเขตพื้นที่รับผิดชอบ และจัดตั้งเครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ระดับอำเภอ ๆ ละ 15-20 คน

ด้านนายสมหมาย สุดถนอม ผอ.รร.สังวาลย์วิท 7 กล่าวถึงการดำเนินงานของพนักงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในภาพรวมของ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 และรร.ในสังกัด และการเตรียมประชุมจัดทำแผนเฝ้าระวังปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในเขตอำเภอที่รับผิดชอบทั้ง 8 อำเภอ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ต่อไป