ขอเชิญร่วมกิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพเด็กผ่านกิจกรรมบูรณาการประสาทการรับความรู้สึก”

ด้วยสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว กำหนดจัดกิจกรรม “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพเด็กผ่านกิจกรรมบูรณาการประสาทการรับความรู้สึก (SI) ฉบับคุณครู” ขึ้น ในวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2562  จึงขอเชิญชวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมประชุม โดยเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามระเบียบราชการจากต้นสังกัด ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 2 พฤษภาคม 2562 ติดต่อสอบถามโทร. 0 24410602-8 ต่อ 1417 คุณศุภรดา 1422 ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: สถาบันเด็ก บริการวิชาการสู่สังคม เว็บไซต์ www.cf.mahidol.ac.th รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ 

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ