สพฐ. สำรวจสถานที่ก่อสร้างอาคารเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 และโรงเรียนวัดหน้าเขา สพป.นศ.2

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (ผอ.สพป.นศ.2) พร้อมด้วยบุคลากร สพป.นศ.2 นายสมหมาย สุดถนอม ผู้อำนวยการโรงเรียนสังวาลย์วิท 7 นางสุคนธ์
เนติวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหน้าเขา ผู้อำนวยการสถานศึกษาและครูในพื้นที่ ให้การต้อนรับนางสาวิกา วงศ์ฟั่น ผู้อำนวยการกลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ สพฐ. ในการสำรวจสถานที่ก่อสร้างอาคารเรียนขนาดใหญ่แก่โรงเรียนทั้ง 2 โรง