รอง ผอ.สพป.นศ.2 เป็นประธานเปิดกิจกรรมการประกวดกระโดดเชือกหมู่ระดับประถมศึกษา ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 นางจารี กาลดิษฐ์ ทิพย์รัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (รอง ผอ.สพป.นศ.2) เป็นประธานเปิดกิจกรรมการประกวดกระโดดเชือกหมู่ระดับประถมศึกษา ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 โดยได้รับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์สุขภาพของนักเรียนเเละเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนให้สูงสมส่วน ลดอ้วน ตามเเนวทางโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมประกวดจำนวน 12 ทีม เพื่อคัดเลือกตัวเเทนจำนวน 4 ทีม ไปประกวดระดับจังหวัดในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 นี้ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ถือเป็นการส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนในสังกัด สพป.นศ.2 ทำให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งเเรง เเละได้เเสดงออกถึงความสามัคคีในหมู่คณะ มีระเบียบวินัย รู้แพ้ รู้ชนะรู้อภัย