สพป.นศ.2 ร่วมรับฟังประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (รอง ผอ.สพป.นศ.2) พร้อมด้วย นางจารี กาลดิษฐ์ ทิพย์รัตน์ นายสุวิทย์ ใจห้าว รอง ผอ.สพป.นศ.2 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากร สพป.นศ.2 ร่วมรับฟังประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยสำนักงาน ก.ค.ศ. เพื่อรับทราบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง ณ ห้องประชุม สพป.นศ.2