รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและบุคลากร สพป.นศ.2 ตรวจเยี่ยมสนามทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2561

วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (รอง ผอ.สพป.นศ.2) พร้อมด้วย นางจารี กาลดิษฐ์ ทิพย์รัตน์ รอง ผอ.สพป.นศ.2 และบุคลากร สพป.นศ.2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบให้กำลังใจ แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่และนักเรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ สนามสอบโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 โรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมท่งสง โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน โรงเรียนวัดจันดี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 โรงเรียนเจริญวิทย์ พบว่าคณะกรรมการในการคุมสอบนั้นมีการปฏิบัติตามระเบียบและกฎที่ สพฐ.และที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาตินั้นกำหนด และยังคงไม่พบปัญหาหรือสิ่งผิดปกติใดๆ เกิดขึ้นในช่วงของการสอบที่ได้ดำเนินการมาตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมา