รร.สังกัด สพป.นศ.2 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 คึกคึก เน้นดึงชุมชน พ่อแม่ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม

วันที่ 12 มกราคม 2562 นางจารี กาลดิษฐ์ ทิพย์รัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (รอง ผอ.สพป.นศ.2) พร้อมด้วยบุคลากร สพป.นศ.2 แบ่งสายร่วมเป็นเกียรติและมอบสิ่งของสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 และพิธีมอบทุนการศึกษาของโรงเรียนสังวาลย์วิท 7 และโรงเรียนสมสรร อำเภอบางขัน โรงเรียนบ้านหน้าเขา อำเภอทุ่งสง และ โรงเรียนวัดควนสูง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยภายในงานมีพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดี ความประพฤติดี อีกทั้งกิจกรรมให้ความรู้แบ่งเป็นฐานต่าง ๆ กิจกรรมนันทนาการให้เด็กนักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถ และร่วมเล่นเกมส์อย่างสนุกสนาน โดยการจัดงานวันเด็กแห่งชาติของโรงเรียนในสังกัด สพป.นศ.2 ในปีนี้ทุกโรงเรียนได้ดำเนินการจัดงานในวันที่ 11 และ 12 มกราคม 2562 โดยเน้นการมีส่วนร่วมกับชุมชน เปิดโอกาสให้พ่อแม่ผู้ปกครองได้ร่วมกับบุตรหลานในการส่งเสริมความรู้ กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง อีกทั้งมีจิตอาสาเริ่มจากที่บ้านและโรงเรียนก่อน ซึ่งสอดคล้องกับคำขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีที่ว่า ” เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ “