สพป.นศ.2 ปลื้ม นักเรียนคว้า 139 ทอง 60 เงิน 22 ทองแดง “งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน” ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภาคใต้)

นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (สพป.นศ.2) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ตน ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี นางจารี กาลดิษฐ์ ทิพย์รัตน์ รอง ผอ.สพป.นศ.2 คณะผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.นศ.2 ได้ร่วมงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภาคใต้) ณ จังหวัดตรัง โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดงาน ภายใต้คำขวัญ “ หัตถศิลป์สร้างสรรค์ สานสัมพันธ์เด็กใต้ นวัตกรรมก้าวไกล สร้างไทยยั่งยืน” ภายในงานมีการจัดการแข่งขัน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มวิชาการ จำนวน 53 กิจกรรมหลัก ภายใต้การดูแลจากสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กลุ่มเทคโนโลยี จำนวน 4 กิจกรรมหลัก ภายใต้การดูแลจากสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มศิลปหัตถกรรม จำนวน 73 กิจกรรมหลัก ภายใต้การดูแลจากสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สพฐ. โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ได้วิวัฒนาการรูปแบบ วิธีการ และเนื้อหา ในการจัดการแข่งขัน เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย สอดคล้องตามโลกาภิวัฒน์ บริบทสภาพสังคม เศรษฐกิจ การปฏิรูปการศึกษา และนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                                                  

 

นายบุญเลิศ กล่าวอีกว่า สำหรับตัวแทนนักเรียน สพป.นศ.2 เข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 233 กิจกรรม จาก 74 โรงเรียน และมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 871 คน โดยผลการแข่งขันนักเรียนสามารถคว้ารางวัลเหรียญทองมาได้ถึง 139 รางวัล เหรียญเงิน 60 รางวัล เหรียญทองแดง 22 รางวัล นอกจากนี้ ยังได้รับรางวัลชนะเลิศระดับชาติ 14 กิจกรรม ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ นับเป็นเวทีให้ครู และนักเรียน ได้แสดงออกตามความสามารถของตนอย่างอิสระ และสร้างสรรค์ รวมถึงเป็นเวทีแสดงผลงาน ชิ้นงาน และนวัตกรรมของนักเรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0 เพื่อการพัฒนาได้อย่างยั่งยืน และสำหรับการจัดงาน“มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน” ครั้งต่อไป จังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมเป็นเจ้าภาพการจัดงานและรับธงงานศิลปหัตถกรรมต่อจากจังหวัดตรังเป็นที่เรียบร้อย