รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ “โครงการห้องเรียนกีฬา” รร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ ประจำปีการศึกษา 2562

ด้วย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในโครงการห้องเรียนกีฬา ซึ่งจะรับนักเรียนในปีการศึกษา 2562 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยมีชนิดกีฬาประกอบด้วย ฟุตบอลชาย และวอลเลย์บอลหญิง หากโรงเรียนใดมีนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านกีฬาดังกล่าว สามารถสมัครเข้าศึกษาต่อเข้าโครงการห้องเรียนกีฬาได้ ทั้งนี้นักเรียนที่เรียนในโครงการนี้ทางรัฐบาลจะสนับสนุนค่าใช้จ่าย โดยสามารถสมัครได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งนี้บัดนี้ จนถึงวันที่ 19 มกราคม 2562 เวลา 09.00น.-16.30น. ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.kbs.ac.th ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 7570 2741