ขอเชิญชวนสถานศึกษาส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน

ด้วยกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กำหนดจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนครั้งที่ 15 ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ จึงขอเชิญสถานศึกษาส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลได้ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 15 มกราคม 2562 โดยสามารถสมัครได้ที่เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอทุกอำเภอ หรือสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช อาคารศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP นครศรีธรรมราช อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 0 7534 2621 ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่ http://nakhonsi.mots.go.th