ผอ.สพป.นศ.2 พร้อมคณะตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่

วันที่ 30 ธันวาคม 2561 นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (ผอ.สพป.นศ.2) พร้อมด้วย นางจารี กาลดิษฐ์ ทิพย์รัตน์ รอง ผอ.สพป.นศ.2 คณะผู้บริหารสถานศึกษา นางพรทิพย์ รัตนบุรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และบุคลากร สพป.นศ.2 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่ และสนับสนุนอาหารและเครื่องดื่ม แก่จุดตรวจด่านตรวจหลัก และจุดตรวจด่านตรวจรอง ในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ จุดบริการ อบต.ไสหร้า หน่วยบริการประชาชน เทศบาล ต.ฉวาง และ จุดบริการหน้า รร.บ้านปากน้ำ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ปี 2562 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลตามแผนบูรณาการและมาตรการสำคัญในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2561-3 มกราคม 2562 นี้