ปฐมนิเทศผู้ได้บรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในสังกัด สพป.นศ. 2

วันที่ 21 ธันวาคม 2561 ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (รอง ผอ.สพป.นศ.2) ปฐมนิเทศผู้ได้บรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในสังกัด สพป.นศ. 2 จำนวน 74 อัตรา โดยมี นางจารี กาลดิษฐ์ ทิพย์รัตน์ รอง ผอ.สพป.นศ.2 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม ให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้านต่าง ๆ พร้อมกันนี้มีการดำเนินการทำทะเบียนประวัติของครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ทุกคน ณ ห้องประชุมถ้ำตลอด สพป.นศ.2