ขอเชิญสถานศึกษาส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็ว ระดับภาคใต้ ประจำปี 2562

ด้วยสมาคมลูกคิดและคณิตศาสตร์นานาชาติ(ประเทศไทย) ได้กำหนดจัดงานแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็ว ระดับภาคใต้ ประจำปี 2562 ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนตันติวัตร อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนไทยเกิดการตื่นตัวในการพัฒนาสมองด้วยทักษะทางการคำนวณ มีความสนใจในการฝึกฝนและพัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์โจทย์คณิตศาสตร์ และเพื่อให้ครูได้ร่วมพัฒนาและยกระดับคุณภาพผู้เรียน ของเยาวชนใน 14 จังหวัดภาคใต้ โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขันตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 มกราคม 2562 ทาง www.iamathailand.org ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร.08 9675 2772 คุณสุปัญญา ชาดง รายละเอียดโครงการและการสมัครตามเอกสารดังแนบ  รายละเอียดโครงการแข่งขันภาคใต้โรงเรียนต