สพป. นศ.2 จัดพิธีถวายราชสดุดีน้อมรำลึกเนื่องในวันวชิราวุธ

สพป. นศ.2 จัดพิธีถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 6 เนื่องใน “วันวชิราวุธ”

สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จัดงาน “วันวชิราวุธ” เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกเสือในสังกัดได้เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ณ ค่ายลูกเสือสำโรง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เป็นประธาน นางจารี กาลดิษฐ์ ทิพย์รัตน์ รองผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา กล่าวรายงาน 


..**นายสุริยา โนนเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา พิธีกรนำเข้าสู่พิธีการ เริ่มพิธีโดยหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมวางพวงมาลาหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 ซึ่งมีว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี รองผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และลูกเสือวิสามัญ เข้าร่วมพิธี จำนวน 23 โรงเรียน รวมทั้งมูลนิธีลูกเสือชาวบ้านอำเภอทุ่งสงอีก 1 หน่วยงาน จึงมีผู้เข้าร่วมพิธีทั้งสิ้นจำนวนกว่า 700 คน ประธานฯ วางพวงมาลา ถวายบังคมและนำลูกเสือประกอบพิธีถวายราชสดุดี หลังจากนั้นได้มอบเหรียญลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ลูกเสือเนตรนารี พร้อมทั้งมอบประกาศเกียรติคุณบัตรให้กับผู้เข้าร่วม ประธานฯ กล่าวให้โอวาทแก่ผู้ร่วมพิธี เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน โดยได้กล่าวชื่นชมลูกเสือทุกคนที่ให้ความสำคัญมาร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และขอให้ทุกคนยึดแนวปฏิบัติตนตามพระราชดำรัสของรัชกาลที่ 6 “ เกิดมาเป็นคน ต้องทดแทนคุณแผ่นดิน” ดังจะเห็นว่า พระราชกรณียกิจที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพัฒนาไว้ ล้วนแต่เป็นรากฐานที่นำไปสู่ความเจริญของประเทศไทย เราคนไทยจึงควรรำลึกถึงวันวชิราวุธซึ่งตรงกับวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์ เพื่อเทิดพระเกียรติและตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณสืบไป หลังจากเสร็จพิธีทุกคนได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์รวมทั้งปลูกต้นไม้เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องใน “วันวชิราวุธ” ประจำปี 2561