สพป.นศ.2 รวมใจทำบุญตักบาตรและวางพวงมาลาในวันปิยมหาราช

สพป.นศ.2 รวมใจทำบุญตักบาตรและวางพวงมาลาในวันปิยมหาราช

23 ตุลาคม 2561 นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี, นางจารี กาลดิษฐ์ ทิพย์รัตน์ รอง ผอ.สพป.นศ.2 และบุคลากรในสังกัด ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พร้อมทั้งร่วมวางพวงมาลาในวันปิยมหาราช เพื่อร่วมสดุดีเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 5 ณ บริเวณพิธีลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช การจัดพิธีในครั้งนี้มีหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมวางพวงมาลา จำนวน 79 หน่วยงาน และมีบุคลากรจากส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา สมาคม ชมรม มูลนิธิ สโมสร องค์กรภาคเอกชน กลุ่มพลังมวลชนและประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก