ประชุมบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

วันที่ 6 กันยายน 2561 ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี รอง ผอ.สพป.นศ.2เป็นประธานการประชุมบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โดยมี นางจารี กาลดิษฐ์ ทิพย์รัตน์ รอง ผอ.สพป.นศ.2 และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเข้าร่วมประชุม เพื่อหารือในการมอบหมายภารกิจงานของบุคลากร ภายในกลุ่มให้มีการดำเนินงานตามแผนภารกิจ ที่กำหนด ณ ห้องประชุม สพป. นศ. 2