บุคลากร สพป. นศ. 2 รับฟังนโยบาย “ พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 34/2561”

วันที่ 5 กันยายน 2561 ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี รอง ผอ.สพป.นศ.2 รักษาราชการแทน ผอ. สพป.นศ.2 พร้อมด้วยนางจารี กาลดิษฐ์ ทิพย์รัตน์ นายสุวัฒน์ รัตนพันธุ์  นายสุวิทย์ ใจห้าว นางอาภรณ์ พัวพันธ์  รอง ผอ.สพป.นศ.2 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา สพป.นศ.2 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว โรงเรียน” รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 34/2561 เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษา สพฐ. และสามารถนำนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ณ ห้องประชุม สพป. นศ. 2