สพป. นศ. 2 ร่วมประชุมทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV

คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.2 เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบ  New DLTV อย่างพร้อมเพียงกัน โดยมีการจัดสถานที่การประชุม ณ  ศูนย์เครือข่ายการศึกษาทั้ง 12 ศูนย์  สังกัด  สพป.นศ.2 เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ต่อไป