(ผอ.สพป.นศ.2) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ การจัดทำคู่มือประสานงานและปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561

(วันที่ 4 ธันวาคม 2560) นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (ผอ.สพป.นศ.2) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ การจัดทำคู่มือประสานงานและปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561 โดยมี ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี นายเสรี สุวรรณ ประเสริฐ นายสุวัฒน์ รัตนพันธุ์ นางอาภรณ์ พัวพันธ์ รอง ผอ.สพป.นศ. 2 พร้อมด้วยคณะทำงานการจัดทำคู่มือฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สพป.นศ.2