ว่ายน้ำเพื่อชีวิต ( LIFE SAVING) ศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 4 ( เขานางนอน)

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่สระว่ายนำ้ รร.เจริญวิชช์ อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ดร.เจษฎาวุฒิ พัวพันสวัสดิ์ ผอ.รร.เจริญวิชช์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมว่ายน้ำเพื่อชีวิต ตามนโยบายที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดจัดสรรงบประมาณปี 2561 ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เพื่อให้ศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 4 ( เขานางนอน) ดำเนินการจัดกิจกรรมภาคฤดูร้อน ว่ายน้ำเพื่อชีวิต ( LIFE SAVING) เพื่อมุ่งเน้นฝึกฝนเด็กให้เรียนทักษะการเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำ และเรียนรู้ทักษะช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุทางน้ำอย่างถูกต้องตามวิธีมาตรฐานสากล มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 20 คน และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากโรงเรียนเจริญวิชช์ จำนวน 4 ท่าน โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาในศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมด้วย