สพป.นศ.2 ประชุมวางแผนรับการตรวจเยี่ยมโรงเรียน ในโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School)

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ผอ.สพป.นศ.2 ประธานประชุมวางแผนรับการตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) ซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดตรวจเยี่ยมโรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยก สพป.นครศรีธรรมราช
เขต 2 ในวันที่ 20 สิงหาคม 2561 นี้