สพฐ.ติดตามเตรียมความพร้อมการทดสอบ PISA ประจำปี 2561

วันที่ 8 สิงหาคม 2561 นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ผอ.สพป.นศ.2 มอบหมายให้ ดร.บำเพ็ญ หนูกลับ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ให้การต้อนรับคณะกำกับติดตาม
การเตรียมความพร้อมการทดสอบ PISA ประจำปี 2561 นำโดย ดร.ณัฐา เพชรธนู ผอ.ศูนย์ PISA สพฐ. พร้อมด้วย ดร.เพชรัษฎ์ แก้วสุวรรณ ศน.สพป.สระแก้ว เขต 2
และนายวัชรพงศ์ ละอองรัตน์ ศน.ศธจ.สตูล ณ โรงเรียนวัดวังหีบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2