หมวดหมู่: ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมขอเชิญเข้าร่วมโครงการมหาหิงสาขาสายสืบปฐมวัย

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการโครงการมหิงสาส

อ่านต่อ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเชิญร่วมงาน “ วันนักประดิษฐ์” ประจำปี ๒๕๖๑

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้กำหนดจัดงาน “ วันนัก

อ่านต่อ

โครงการพัฒนาครูสู่ปริญญาโทช่วงปิดเทอม รุ่นที่ ๑๗ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศา

อ่านต่อ

ขอเชิญครูกลุ่มภาษาไทย เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทร้อยกรอง “วรรณศิลป์ในหัวใจครู สู่การสร้างยุวกวีในโรงเรียน” สโมสรยุกวี

สมาคมเทพศรีกวีศิลป์ ซึ่งเป็นองค์กรส่งเสริมการศึกษาด้านภ

อ่านต่อ

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา ThaiEdResearch

ด้วยสำนักงานเลขาธิการศึกษาได้จัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยทางก

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี 2561

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้จัดทำโครงการประกวดนวั

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดสด “เทคนิคการสอนเพื่อพัฒนาทักษะด้านศิลปะออนไลน์ผ่านช่องทาง WWW.Dlit.ac.th และ Http://dl.obec.go.th

บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ คอร์เปอเรชั่น ได้จัดให้มีโครงการป

อ่านต่อ