หมวดหมู่: ข่าวประกาศ

โครงการพัฒนาครูสู่ปริญญาโทช่วงปิดเทอม รุ่นที่ ๑๗ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศา

อ่านต่อ

ขอเชิญครูกลุ่มภาษาไทย เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทร้อยกรอง “วรรณศิลป์ในหัวใจครู สู่การสร้างยุวกวีในโรงเรียน” สโมสรยุกวี

สมาคมเทพศรีกวีศิลป์ ซึ่งเป็นองค์กรส่งเสริมการศึกษาด้านภ

อ่านต่อ

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา ThaiEdResearch

ด้วยสำนักงานเลขาธิการศึกษาได้จัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยทางก

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี 2561

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้จัดทำโครงการประกวดนวั

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดสด “เทคนิคการสอนเพื่อพัฒนาทักษะด้านศิลปะออนไลน์ผ่านช่องทาง WWW.Dlit.ac.th และ Http://dl.obec.go.th

บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ คอร์เปอเรชั่น ได้จัดให้มีโครงการป

อ่านต่อ

ประกาศ สพป.นศ.2 เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วควาวทำหน้าที่ครูผู้สอนตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

ดูเอกสารแนบไฟล์ประกาศ  

ประชาสัมพันธ์โครงการการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี ๒๕๖๑

ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้จัดทำโครงการประกว

อ่านต่อ