หมวดหมู่: ข่าวประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างรายเดือน

เอกสารแนบ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็น

อ่านต่อ

คู่มือการประมวลจริยธรรม คุณธรรม ความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2560

ดูเอกสารแนบประกาศ   ประมวลจริยธรรมของข้าราชกา

อ่านต่อ