หมวดหมู่: ประชาสัมพันธ์

สพป.นศ.2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนฯ เพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการส

อ่านต่อ

เชิญชวนโรงเรียนในสังกัดส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 13

มูลนิธิร่มฉัตรโดยโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยดำเนินการจัดแข่ง

อ่านต่อ