หมวดหมู่: ประชาสัมพันธ์

รับสมัครผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนการศึกษาเพื่ออนาคตจังหวัดนครศรีธรรมราช

สถาบันการสร้างชาติ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม ประชุมสัมมนาใน

อ่านต่อ

บุคลากร สพป.นศ.2 ร่วมประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 นางจารี กาลดิษฐ์ ทิพย์รัตน์ รอง ผ

อ่านต่อ

สพป.นศ.2 ประชุมคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคากลางโต๊ะเก้าอี้นักเรียน ประจำปี 2562

วันที่ 30 เมษายน 2562 นางจารี กาลดิษฐ์ ทิพย์รัตน์ รองผู

อ่านต่อ

ประชุมคณะวิทยากรลูกเสือ สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

วันที่ 26 เมษายน 2562 ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี รอง

อ่านต่อ