Author Archives: ทิพวรรณ์ เมืองเสน

สพป.นศ. 2 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศร

อ่านต่อ

ขอชวนสถานศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนดนตรีไทย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

ด้วยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กำหนดคัดเลือกสถานศึกษาระดับประถ

อ่านต่อ

ขอเชิญอบรม “หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560: สู่การนำไปปฏิบัติจริงของสถานศึกษา และครูผู้สอน”

ด้วยบริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัดได้จัดโครงการอบรมเ

อ่านต่อ

สพป.นศ.๒ ประชุมคณะกรรมการการประเมิน สัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

” order_by=”sortorder” order_directio

อ่านต่อ