Author Archives: ทิพวรรณ์ เมืองเสน

ขอเชิญชวนส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดสรร 1.รางวัล “ผลงานวิจัยของคุรุสภา” ประจำปี 2563 2.รางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม.” ประจำปี 2563

ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ออกประกาศ เรื่อง การส่งผ

อ่านต่อ

ผอ.สพป.นศ.2 เป็นประธานเปิด “กิจกรรมเปิดบ้าน ชนว.ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนชุมชนบ้านนาวา

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 12.30 น.นายประหยัด

อ่านต่อ

ผอ.สพป.นศ.2 เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเรียนประถม ๒ โรงเรียนบ้านไสใหญ่

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายประหยัด สุขข

อ่านต่อ

สพป.นศ.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563 – 2565

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายประหยัด สุขข

อ่านต่อ

ผอ.สพป.นศ.2 นำบุคลากรร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน และพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 7/2563

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 07.30 น. นายประหยัด สุขข

อ่านต่อ

ผอ.สพป.นศ.2 พร้อมบุคลากรในสังกัดร่วมร่วมกิจกรรม “ชมรมอังคารกันเอง” ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 07.30 น. นายประหยัด สุขข

อ่านต่อ

สพป.นศ.๒ ประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อมูลตามองค์ประกอบและตัวชี้วัดในการประเมินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

             วันที่

อ่านต่อ