Author Archives: ทิพวรรณ์ เมืองเสน

บุคลากร สพป.นศ.2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน และพุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 28/2563

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 07.30 น. นายประหยัด สุขขี ผ

อ่านต่อ

สพป.นศ.2 สอบสัมภาษณ์ (ภาค ค.) เพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน 17 อัตรา จากผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรทั้งสิ้น 1,132 คน

วันที่ 26 กรกฎาคม 2563 นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนั

อ่านต่อ

สอบพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัด สพป.นศ.2 คึกคัก ผู้เข้าสอบนับพัน เน้นย้ำความโปร่งใส ยุติธรรมทุกขั้นตอน

วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนั

อ่านต่อ

สพป.นศ.2 ประชุมเตรียมความพร้อมการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี รอ

อ่านต่อ

ขอเชิญชวนนักเรียนอายุไม่เกิน 11 ปี ส่งคลิปวีดีโอ “รักแม่เพื่อแม่ไม่มีสิ้นสุด”

ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับคณะอนุกรรมาธิ

อ่านต่อ

ขอเชิญชวนสถานศึกษาส่งผลงานนักเรียนเข้าร่วมประกวด “การต่อต้านการทุจริต ผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ประจำปี 2563

กระทรวงวัฒนธรรมขอเชิญชวนนักเรียนระดับประถมศึกษา-มัธยมศึ

อ่านต่อ

ผอ.สพป.นศ.2 เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ

วันที่ 20-24 กรกฎาคม 2563 นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการส

อ่านต่อ

บุคลากร สพป.นศ.2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน และพุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 27/2563 พร้อมประชุมหารือข้อราชการ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของ สพป.นศ.2

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 07.30 น. ว่าที่ร้อยโท ดร.สุ

อ่านต่อ

สพป.นศ.2 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ จำนวน 14 คน เพื่อก้าวสู่การเป็นครูในศตวรรษที่ 21 อย่างมีคุณภาพ

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น.ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเ

อ่านต่อ

ประชุมคณะกรรมการการพิจารณา กลั่นกรองคัดเลือกโรงเรียนนำร่องโครงการ “เขียนได้ลายมือสวย” สพป.นศ.2

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น.ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเ

อ่านต่อ