Author Archives: ทิพวรรณ์ เมืองเสน

สพป.นศ.2 คัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษามูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ประจำปี 2562

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.มังกรแก้ว ดรุณศิลป์ รองผู้

อ่านต่อ

สพป.นศ.2 เข้าร่วมประชุมวิชาการ “โรงเรียนสุขภาวะ:ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาที่หน้างาน”

วันที่ 27 กพ.62 ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี พร้อมด้วย

อ่านต่อ

สพป.นศ.2 มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนจากเหตุการณ์ไฟไหม้บ้านเสียหายทั้งหลัง

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึก

อ่านต่อ

บุคลากร สพป.นศ.2 ประชุมรับนโยบาย รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 9/2562

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 นายสุวิทย์ ใจห้าว รองผู้อำนวย

อ่านต่อ

ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี รอง ผอ.สพป.นศ.2 เป็นประธานเปิดค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กล

อ่านต่อ

สพป.นศ.2 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ค่ายทักษะชีวิตฯ

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 นางจารี กาลดิษฐ์ ทิพย์รัตน์ ร

อ่านต่อ

บุคลากร สพป.นศ.2 ประชุมรับนโยบาย รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 8/2562

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี

อ่านต่อ

สพป.นศ.2 รับฟังการประชุมชี้แจงภารกิจของ สพฐ. เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เร้นซ์

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ผู้อำนวย

อ่านต่อ

โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน สพป.นศ.2 คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดกระโดดเชือกในสถานศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ สำนักงานสาธารณสุข

อ่านต่อ