Author Archives: ทิพวรรณ์ เมืองเสน

รอง ผอ.สพป.นศ.2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 สู่การนำไปปฏิบัติจริงสู่สถานศึกษาและครูผู้สอน”

วันที่ 26 มกราคม 2561 ดร.มังกรแก้ว ดรุณศิลป์ รองผู้อำนว

อ่านต่อ

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมขอเชิญเข้าร่วมโครงการมหาหิงสาขาสายสืบปฐมวัย

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการโครงการมหิงสาส

อ่านต่อ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเชิญร่วมงาน “ วันนักประดิษฐ์” ประจำปี ๒๕๖๑

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้กำหนดจัดงาน “ วันนัก

อ่านต่อ

คณะผู้บริหาร บุคลากร สพป.นศ. 2 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว โรงเรียน” ,รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 3/2561

วันที่ 24 มากราคม 2561 ว่าที่ร้อยโท ดร. สุเวศ กลับศรี ร

อ่านต่อ

(ผอ.สพป.นศ.2) กล่าวต้อนรับ ผู้ผ่านการคัดเลือกครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

วันที่ 23 มกราคม 2561 นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการส

อ่านต่อ

โครงการพัฒนาครูสู่ปริญญาโทช่วงปิดเทอม รุ่นที่ ๑๗ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศา

อ่านต่อ

ขอเชิญครูกลุ่มภาษาไทย เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทร้อยกรอง “วรรณศิลป์ในหัวใจครู สู่การสร้างยุวกวีในโรงเรียน” สโมสรยุกวี

สมาคมเทพศรีกวีศิลป์ ซึ่งเป็นองค์กรส่งเสริมการศึกษาด้านภ

อ่านต่อ