Author Archives: ทิพวรรณ์ เมืองเสน

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาเข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานฯ

ด้วยสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำคัญที่สำนั

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครขอรับทุนการศึกษาโครงการต้นกล้าสงขลานครินทร์ ประจำปี2561

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีนโยบายจัดสรรทุนการศึกษาโครงกา

อ่านต่อ