Author Archives: ทิพวรรณ์ เมืองเสน

สพป.นศ. 2 รับฟังการชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการ

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมรา

อ่านต่อ

ศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 11 และ 12 สพป.นศ.2 จัดกิจกรรมว่ายน้ำเพื่อชีวิต

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ดร.มังกรแก้ว ดรุณศิลป์ รองผู้อำน

อ่านต่อ

สพป.นศ. 2 หวัง ครูยุคใหม่ทำงานเชิงรุก จัดอบรมการจัดเก็บข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศตามนโยบาย สพฐ.

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการ

อ่านต่อ

สพป.นศ. 2 ประชุมเตรียมการอบรมบุคลากรด้านระบบข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานทางการศึกษาของส่วนกลางเพื่อการบริหารและจัดการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 นายสุวิทย์ ใจห้าว รองผู้อำนวยการ

อ่านต่อ