Author Archives: ทิพวรรณ์ เมืองเสน

13 รร.สังกัด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 รับมอบคอมพิวเตอร์ จากสภากาชาดไทย “โครงการฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้”

” order_by=”sortorder” order_directio

อ่านต่อ

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 รับมอบอาคารเรียนปฐมวัยจากมูลนิธิสร้างสรรค์การศึกษา

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 ดร. บุญเลิศ ธานีรัตน์ ผู

อ่านต่อ

คณะผู้บริหาร บุคลากร สพป.นศ. 2 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว โรงเรียน” ,รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 7/2561

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ผู้อำนวย

อ่านต่อ

สพป.นศ.2 ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณามอบหมายผู้รับผิดชอบงาน แต่ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐาน และกลยุทธ์ จุดเน้น ครั้งที่ 1/2561

19 กุมภาพันธ์ 2561 นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนั

อ่านต่อ