Author Archives: ทิพวรรณ์ เมืองเสน

ผอ.สพป.นศ.2 เยี่ยมโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์พายุโซนร้อน “ซินลากู” (SINLAKU) ต้นไม้ขนาดใหญ่โค่นล้มในบริเวณโรงเรียนและบ้านพักครู

วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00 น. นายประหยัด สุขขี ผู

อ่านต่อ

ผอ.สพป.นศ.2 สมทบทุน อำนวยความสะดวกแก่ อดีตครู 75 ปี  ปั่นจักรยานทางไกล เฉลิมพระเกียรติในหลวง เส้นทางปัตตานี-หนองคาย

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น. นายประหยัด สุขขี ผ

อ่านต่อ

ผอ.สพป.นศ.2 เยี่ยมโรงเรียนวัดท่ายาง พบปะผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร เชื่อมโยงการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนตามวิถี New Normal

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายประหยัด สุขขี ผ

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัด สพป.นศ.2

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช

อ่านต่อ

ขอเชิญชวน อบรมสัมมนาวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดย สมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย (สร.กศ.)

ด้วยสมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไท

อ่านต่อ

สพฐ. ขอเชิญชวนรับชมวีดิทัศน์แนวทางการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญชวนให้ผู้บร

อ่านต่อ

บุคลากร สพป.นศ.2 ร่วมประชุมทางไกล ชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC)

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายวิจัย ไกรสิทธิ์

อ่านต่อ