Author Archives: ทิพวรรณ์ เมืองเสน

ขอเชิญชวนสมัครประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง “เสมากาชาดเสียงทอง 61” เทศกาลประเพณีบุญสารทเดือนสิบ

ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวั

อ่านต่อ

ขอเชิญร่วมประกวดการแข่งขัน โครงการพัฒนาและประกวดผลงานด้านศิลปะนักเรียน

ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวั

อ่านต่อ

สพป.นศ. 2 จัดประชุมเสริมสร้างสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน

วันที่ 14 กันยายน 2561 ที่ โรงแรมแกรนด์เซาเทิร์น อ.ทุ่ง

อ่านต่อ

ศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 4 สพป.นศ. 2 ประชุมขับเคลื่อนการจัดการศึกษา

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 นายอนันต์ มีแก้ว ผู้อำนวยการโรงเ

อ่านต่อ

ขอเชิญร่วมโครงการประกวดการพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์ : นักจัดรายการวิทยุเยาวชน “ดี.เจ.เยาวชน” ในหัวข้อ “พลังชุมชนกระตุ้นเศรษฐกิจ”

        ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมร

อ่านต่อ