Author Archives: ทิพวรรณ์ เมืองเสน

บุคลากร สพป.นศ.2 ร่วมประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม Zoom Meeting เรื่อง สถานการณ์คุณภาพน้ำอุปโภค บริโภคของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ปีงบประมาณ 2563

วันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 10.00-12.00 น. นางสกรีนรักษ์

อ่านต่อ

ศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 9 อำเภอบางขัน จัดงานใหญ่ แสดงผลงานครู นักเรียน ตามจุดเน้น สพป.นศ.2 “เปิดบ้านศูนย์ 9 บอกเล่าจุดเน้น”

วันที่ 18 มีนาคม 2564 นายสุรทิน ทิพย์อักษร ผู้อำนวยการส

อ่านต่อ

บุคลากร สพป.นศ.2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน และพุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 11/2564 พร้อมหารือข้อราชการเพื่อขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด

วันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 07.30 น. นายสุรทิน ทิพย์อักษ

อ่านต่อ

ศูนย์สอบนครศรีธรรมราช เขต 2 จัดสอบ O-NET ตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันที่ 14 มีนาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ

อ่านต่อ

ผอ.สพป.นศ.2 เยี่ยมการจัดการเรียนการสอน รร.วัดวังหิน รร.วัดประดิษฐาราม และ รร.วัดสวนพิกุล

วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายสุรทิน ทิพย์อักษ

อ่านต่อ

บุคลากร สพป.นศ.2 รับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบทางไกล (Teleconference)

วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายสุรทิน ทิพย์อักษ

อ่านต่อ

สพป.นศ.2 ประชุมเตรียมความพร้อมในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในระยะเวลา 1 ปี

วันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น.นายสุรทิน ทิพย์อักษร

อ่านต่อ

สพป.นศ.2 ร่วมกิจกรรมงานสัมมนาวิชาการครบรอบ 10 ปี “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกับการศึกษาเพื่อความยั่งยืน”รูปแบบออนไลน์

วันที่ 10  มีนาคม  2564 นายสุรทิน ทิพย์อักษร

อ่านต่อ