Author Archives: ทิพวรรณ์ เมืองเสน

คณะกรรมการ สพฐ.ติดตามการนำร่างแนวทางการจัดการเรียนรู้โรคติดต่อนำโดยยุง ณ ราชประชานุเคราะห์ 6

19 กรกฎาคม 2562 นางอัจฉราภรณ์ ตั้งอุทัยสุข รองผู้อำนวยก

อ่านต่อ

ครูปฐมวัย สพป.นศ.2 อบรมต่อยอดสะเต็มศึกษาวิทยาศาสตร์การคำนวณ รักษาสภาพตราบ้านวิทยาศาสตร์น้อยพระราชทาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

อ่านต่อ

ลูกเสือ-เนตรนารี สพป.นศ.2 กว่า 1,000 คน ร่วมใจทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

**วันนี้ (วันที่ 1 กรกฎาคม 2562) ที่สนามค่ายลูกเสือสำโร

อ่านต่อ