Author Archives: ทิพวรรณ์ เมืองเสน

ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี รอง ผอ.สพป.นศ.2 เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดงานชุมนุมลูกเสือ อำเภอบางขัน ครั้งที่  5

วันที่ 11 มีนาคม 2562 ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี รอง

อ่านต่อ

สสส. ชวน นักเรียน สพป.นครศรีฯ เขต 2 ออกมาเล่น Active Play Active School ช่วยเด็กไทยกระตือรือร้น- มีสมาธิ พัฒนาการเรียนรู้

วันที่ 11 มีนาคม 2562 นางจารี กาลดิษฐ์ ทิพย์รัตน์ รองผู

อ่านต่อ

ผอ.สพป.นศ.2 และ ผอ.รร. คุณภาพประจำตำบล ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ผอ.รร.ในโครงการคุณภาพประจำตำบล รุ่นที่ 8

วันที่ 5 มีนาคม 2562 ดร.บุญเลิศ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการสำ

อ่านต่อ

สพป.นศ.2 ประชุมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนประชารัฐ ที่มีบริษัททรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สนับสนุน

วันที่ 5 มีนาคม 2562 นางจารี กาลดิษฐ์ ทิพย์รัตน์ รองผู้

อ่านต่อ

รอง ผอ.สพป.นศ.2 ร่วมเป็นเกียรติแก่โรงเรียนวัดก้างปลาในการรับเกียรติบัตรรับรองโรงเรียนรอบรู้สุขภาพดี มีความสุข (Happiness Health Literate School) ระดับเพชร

วันที่ 1 มีนาคม 2562 ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี เเละ

อ่านต่อ

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 รับรายงานตัว ผอ.รร.ใหม่ พร้อมเดินหน้าบริหารสถานศึกษาสู่องค์กรคุณภาพ มุ่งตัวนักเรียนเป็นสำคัญ

วันที่ 1 มีนาคม 2562 ดร.บุญเลิศ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการสำ

อ่านต่อ

รอง ผอ.สพป.นศ.2 บุคลากร และคณะครูโรงเรียนวัดก้างปลา ร่วมงานมหกรรมสร้างมูลค่านวัตกรรมสุขภาพเด็กวัยเรียน วัยรุ่น ภาคใต้ ปี ๒๕๖๒ “โรงเรียนรอบรู้สุขภาพดี มีความสุข HAPPINESS Health Literate School”

เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กล

อ่านต่อ